דורה וחברים - מפה

דורה וחברים - מפה מפה הוא חבר נוסף של דורה, והוא גר בתוך תרמיל. מפה, כתרמיל, מואנש גם הוא, וגם הוא מצהיר על עצמו בשיר, ומתקשר אינטראקטיבית עם הילדים והילדות הצופים בבית. שירו של מפה מספר לדורה ולצופים על הדרך בה תצעד דורה בהרפתקאתה היומית. בנוסף לכך, מפה מעניק לדורה עצות לגבי הדרך ולגבי משימותיה השונות. השיר של מפה מתארך ומתקצר בהתאם למסלול הצפוי לדורה. תפקידו העיקרי של מפה, כמו תרמיל, הוא לערב את הילדים בהחלטותיה של דורה ובמעשיה. בדרך זו הסדרה והמשחקים מעודדים מעורבות ולקיחת אחריות.